Location,TX 75035,USA
+1234567890

KİLİS KRK RENT A CAR SÖZLEŞMESİ

Araclarımız  için 21 yaş sınırı (tüm araclarımız icin geçerlidir.)Sürücü belgesi B sınıfı (en az 1 yı) önce alınmış olması.

Kiralama Süresi En az 1 günlük (24 saattir).KİLİS OTO KİRALAMA

İşbu “Araç Kira Sözleşmesi” (Kısaca “Sözleşme”) taraflar arasında imzalanan ARAÇ TESLİM FORMU’nun (Kısaca “Form”) eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile Kilis Krk Rent a Car  (Kısaca “Kiraya Veren”)işletme sahibi bulunduğu Form’da belirtilen aracı, belirlenen tarihlerde, Form’da adı ve adresi bulunan Kiracı’ya kiralamıştır. Kiracı işbu sözleşme konusu aracı koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, iade saati, dönüş istasyonu vb.), kira ücretini tam ve zamanında ödemeyi beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi imzalamakla, Kiracı kiralanan ile ilgili tüm yükümlülükleri üstlenmiş olur. Kiracı, gerek aracı teslim alması, gerekse iade etmesi sırasında düzenlenecek Araç Teslim Formlarını imzadan imtina etmeyeceğini, Formları imzalamaması halinde formda yazılanları koşulsuz olarak kabul etmiş sayılacağını, form içeriğine herhangi bir itirazı olması halinde imzadan imtina yoluyla değil, ancak masrafı kendisine ait olmak kaydıyla bir uzmana ekspertiz yaptırmak kanalıyla itiraz ve iddialarını ileri sürebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.Aracı teslim alan kişi bu form a bağlı kalmalıdır.Aksi takdirde yasal işlem başlatılacağı Kanunen de bellidir.Krk Rent a car bu forma bağlı olarak peşinen haklı sayılır. Kiracının sözleşme ve eklerinde beyan ettiği adres, yasal tebligat adresi olup, Kiraya Verene yazılı olarak adres değişikliği bildirilmedikçe bu adrese yapılacak tüm bildirimler Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmiş ve geçerli sayılır.

3 saate kadar olan gecikmelerde her saat için günlük kira bedelinin 1/3’ü 3 saati aşan gecikmelerde 1 günlük kira bedelini,Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini.Yakıt, otoyol geçiş ücretleri, her türlü park ve ulaşım masrafları ile kiralananın kullanılmasına yönelik her türlü yan gider, masraf ve kiralananın Kiracıya teslimi sonrasında doğacak tüm masraflar münhasıran Kiracıya ait olduğundan bu kapsamdaki tüm bedelleri ödemekle mükelleftir.

Kilis oto kiralama olarak kiliste resmî ve rent a car ruhsatlı tek firma olmamız bizim ne kadar işimizi sevdiğimizi ve tüm haklarımızın var olduğunu ispatlar niteliktedir.Kilis oto kiralama sektöründe öncü isimlerden olmamız ve araçlarımızın bakımı ve Yüksel model olmasından kiliste vaz geçilmez isim olmaya gayretle çabalamaktayız.Kilis Krk Rent a Car a olan güven sadece memur kesim ile çalışmasıyla zaten ortadadır.

KİLİS KRK RENT A CAR – KİLİS KRK OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Madde 1-Taraflar :

KİRAYA VERENİN ADI SOYADI : KRK RENT A CAR

ADRESİ: EKREM ÇETİN MAHALLESİ MALAZGİRT CAD. NO : 24 KİLİS/MERKEZ

TELEFON NO 0544 766 20 17      ARAÇ PLAKA NO: KİLİS-MERKEZ                ARAÇ KİLOMETRE:

KİRALANAN ARAÇ:KİLİS OTO KİRALAMA    ADI SOYADI:KRK RENT A CAR       TC NOSU :05322955171 ADRESİ: EKREM CETİN MAHALLESİ MALAZGİRT CADDESİ :56    TELEFON NO:05447662017EHİYETİN BİLGİLERİ:       

EHLİYET NO:KİLİS ARABA KİRALAMA                         VERİLDİĞİ TARİH:ARABA KİRALAMA KİLİS

DOĞUM YERİ:KİLİS ARABA KİRALAMA                                                  VERİLDİĞİ YER:KİLİS

DOĞUM TARİHİ:                                                              NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER:KİLİS

BABA ADI:KİLİS RENT A CAR    ANNE ADI: KİLİS OTO KİRALAMA                                

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

KİLİS KRK Rent a Car’A ait ………………………Plakalı araçların/aracın saat:………..     ……/..…./……. Süre

İle ……./……/…… ne kiralamasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ:…..…/…..…/…..…      Saat:        ………….                   BİTİM TARİHİ: …..…/…..…./…..…      Saat: ……………     

Tarafların anlaşması halinde bu süre uzatılır veya kısaltılır. Sözleşmenin bitim tarihi …….. GÜN/AY kala Taraflarca fesih edilmediği takdirde şartlarda ……….. gün/ay/yıl uzatılır.

MADDE 4-KİRA BEDELİ

Sözleşmeye konu her aracın kira bedeli aylık/günlük ………. Tl (KDV DAHİL) dir kira bedeli (KDV DAHİL) Karşılığında nakden ödenecektir.

MADDE 5-DEVİR YASAGI:

Kiracı, kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahızlara kullandıramaz. Bu durumda kiracı, aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanmak yetkisi tanıdığı kişinin bu kontratın tüm koşullara tamamen uymasını saglama mecburudur. Aracı kullanan kişiler kontratta imzalanan olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsil sorumludur.

MADDE 6-KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİA)Kiracı seyir dışında aracı trafik kuralarına uygun ve güvenliğini  sağlayacak biçimde, emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz. Kiracı araç kendisi himayesinde bulunduğu sırada meydana gelecek kazalardan dolayı ………….. TL ye kadar olan kısımdan sorumludur. Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmen doğan haklarını , aracın içindeki donanım ve gereçleri devir temlik ve temin edemez, bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Kiracı kira müddeti sonunda araçlarda teslim almış olduğu tüm makina,cihaz ve demirbaşları tam ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.

Sözleşmeye konu araçların kullanımından doğan akaryakıt, bakım onarım giderleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiracı kira süresi içinde aracın yağını;sunu  ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı kira süresi içinde vasıa’nın  periyodik bakımlarını (yağlama , yağ değişimi vb.) yaptırılacaktır. Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat yedek parça ve lastik değiştirme masraflarını kiralayana aittir. Normal kullanım harici ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız,susuz kullanım lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat parça ve lastik masrafları ile aracı hareket edememesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işde kalma ücreti kiracıya aittir. Kiracının veya üçüncü bir şahsın kusuruyla kaza halinde aracın uğrayacağı değer kaybı miktarının tamamı kiracı ödemeyi peşinen ve taahhüt eder.

B) Araçlarımızda Rent a car  ve şahıs  Kaskosu yoktur.

KİRACI OTOMOBİL:

A) Gümrük yasaları ve ateşli silahlar mevzuatı başta olmak üzere , TC kanunlarına ve yönetmeliklerine aykırılık

Teşkil edecek şekilde taşınması suç olarak belirtilen eşyaların taşınması ve / veya diğer gayrikanuni işlerde kullanmayacağı ve / veya kullandırmayacağını…

B) Yarış, Hız Denemesi, ralli,sağlamlık denemesi, motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda dağlık arazi, kum,bataklık,dere yatağı vs gibi yerlerde ve amaçları dışında veya tahammül güclerine uygun olmayan yer ve yollarda kullanmayacağı veya kullandırmayacağı…

C)Beyni ve refleksleri  ve hareket kabiliyetlerini azaltan yada uyuşturan emsali ilaclar ve / veya maddeler almış kişilere, uyuşturucu etkisi altında veya alkollü olduğu hallerde otomobil kullanmayacağı ve kullandırmayacağı…

D)Hareket eden veya etmeyen başka otomobillerin çekilmesinde veya itilmesinde kullanmıyacağı ve /veya kullandırmayacağı…

İş bu sözleşme bu madde ile birlikte 8 maddeden ibaret olup tarafların hür iradeleri ile karşılıklı okunarak iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. ……………./………………/…………… saat:………….

E) Trafik Yasası ve yönetmeliği ile birlenen yolcu sayısı üstünde yolcu almayı isithab haddini aşan yük taşıttırmayı, yasa ve yönetmelik esaslarına uyğun olarak kullanmayı ve kullandırmayı taahüt eder.

MADDE 7 HUKUKİ SORUMLULUK:

Kiracı kiraladığı araçlarla ilgili yapacağı ticari faliyetten dolayı ve çalıştıracağı işçilerle ile ilgili olarak tüm SSK maliye, bölge çalışma ve diğer resmi krumlara karşı sorumludur.

MADDE 8: Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri;

İş bu sözleşme bu madde ile birlikte 8 maddeden ibaret olup tarafların hür iradeleri ile karşılıklı okunarak iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. ……………./………………/…………… saat:………….
kilis oto kiralama sektöründe kiliste hizmet veren kilis krk rent a car kilis icin en iyi oto kiralama hizmeti vermek icin calışmalarını sürdürmektedir.kilis filo kiralama ve kilis oto kiralama sektöründe öncü isim olmak icin calışmaktadır.kilis krk rent a car şoforlü ve şöforsuz hizmetin yanında ekonomik ve lüks araclarla havalimanı transfer de yapmaktadır

HEMEN ARA