Location,TX 75035,USA
+1234567890

7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ TARİHCESİ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 no.lu kanunla kurulmuştur. Kilis 7 Aralık Üniversitemizin  akademik birimlerin kuruluş kronolojisi şöyledir:

     • 1987 yılında Meslek Yüksekokulu,

     • 1997 yılında Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu,

     • 1998 yılında Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi,

     • 2003 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi,

     • 2007 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü,

     • 2010 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

     • 2012 yılında İlahiyat Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

     • 2013 yılında Ziraat Fakültesi,

     • 2017 yılında Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

     • 2018 yılında Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi,

     • 2018 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu

Merkez 7 Aralık Kampüsü, Karataş Kampüsü ve Mercidabık Kampüsü olmak üzere 3 kampüste eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden üniversitemizde, ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde yaklaşık 11.111 öğrenci öğrenim görmektedir.

Kilis 7 Aralık Üniversitemizde;

Fen Edebiyat Fakültesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nden oluşan 8 fakülte,

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 2 yüksekokul,

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 4 meslek yüksekokulu,

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmak üzere lisansüstü eğitimin verildiği 3 enstitü bulunmaktadır.

Kilis 7 Aralık Üniversitemiz, 13 uygulama ve araştırma merkezi ile gelişmekte olan bir eğitim kurumudur.

Bunlar:

>Bilimsel Araştırma ve Projeler Birimi (BAP),

> Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAMER),

> Kilis 7 Aralık Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (KODAM),

>  Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM),

> Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLMER),

> Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER),

> İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAMER),

> Baharat ve Tıbbi Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BATMER),

> Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEMER),

> Kilis Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi (KİTAM),

>Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇUAM),

> Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEK),

> Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER)

Kilis KRK Rent a car olarak Kilis 7 Aralık üniversitemizin daha Modern ve daha kalabalık öğrenci sayısı ile büyüyeceğini biliyor her Kilis icin katkı sağlayan hocalarımıza teşekkür ediyoruz.

HEMEN ARA